Please Select Language
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Русский

Madeni Yağ Geri Kazanım

Çözücü Ekstraksiyonu

Çözücü ekstraksiyonu, genellikle atık yağ içerisindeki aromatikler, naftanlar ve safsızlıkların bir çözücü yardımı ile ayrıştırılmasına dayanmaktadır. Üç basamakta gerçekleşen bu ayrıma işleminde ilk adım çözücü ve atık yağın temas ettirilmesidir. İkinci adımda, oluşan iki ayrı fazın (çözücüce zengin faz, ekstrakt, ve çözücüce zayıf, rafinat) ayrımı gerçekleştirilmekte ve son olarak bu fazlar çözücü geri kazanımı amacıyla distilasyona tabi tutulmaktadırlar.