Please Select Language
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Русский

Madeni Yağ Geri Kazanım

İnce Film Buharlaştırıcısı

Atık madeni yağ içerisindeki tüm safsızlıklar, uçuculukları düşük olan yüksek molekül ağırlıklı bileşenlerle birlikte dip ürün olarak ayrılma işlemi ince film buharlaştırıcıda gerçekleştirilir. En yüksek atık yağ geri dönüşümünün sağlanması için yüksek sıcaklık ve en düşük vakum değerlerine ulaşmak zorunludur.Yüksek sıcaklıklarda yağın bozunmaması için ekipman içerisinde kalma süresinin de düşük olması gerekmektedir. Burada kullanılan ince film buharlaştırıcı dikey silindirik yapıda olup, iç kısmında döner bir mil ile yüzey üzerinde ince bir yağ film tabakası oluşmaktadır. Milin dönmesiyle birlikte türbülent bir akım rejimi oluşur ve yağ film tabakası yüksek sıcaklıklara ulaşır. Uçucu olan bileşenler buharlaşır ve üst akım olarak dışarıya alınır. Daha sonra bir kondenserden geçirilerek yoğuşturulur.

Kısa yol tipli buharlaştırıcıda yoğunlaştırıcı; ekipman gövdesinin içerisinde olacak şekilde tasarlanmıştır.Klasik ince film buharlaştırıcıları ile kısa yol tip buharlaştırıcılar farklı tasarımlara sahip olmaları nedeni ile klasik tipler sadece en düşük 1 mbar çalışma basıncına indirilirken kısa yol tiplerin iç basınçları 0.001 mbar'a kadar düşürülebilir.