Please Select Language
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Русский

Atık Motor Yağından Karbon Giderim Teknolojisi

Atık motor yağı içerisindeki karbon siyahı geri kazanım prosesi için aşağıda belirtilen sorunlara sebep olmaktadır:

  • - Isı değiştiricilerde koklaşma dolayısıyla düşük verim,
  • - Düşük ısı transferi sonucunda yüksek enerji maliyeti,
  • - Ekipmanların bakım aralıklarının kısalması.

 

Şirketimiz tarafından geliştirilen teknoloji sayesinde atık yağ içerisindeki karbon kimyasal işlem ile giderilmektedir. Böylece yukarıda belirtilen sorunlar ortadan kalkmaktadır. Reaksiyon oda sıcaklığında ve atmosferik basınçta gerçekleşmektedir.