Please Select Language
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Русский

Madeni Yağ Geri Kazanım

Kil ile Adsorpsiyon

Atık yağ geri kazanım proseslerinde bitirme (ağartma) aşaması olarak gerçekleştirilen bu işlemde temel olarak amaçlanan:

• Susuzlaştırma ve rafinasyon sonrası kalan kirleticilerin ortadan kaldırılması,
• Koyu rengin açılması,
• Kokunun ortadan kaldırılmasıdır.

Oldukça basit bir işlem olan ağartma üç adımda gerçekleştirilir. Su, hafif hidrokarbon ve asfaltik bakiyeden arındırılmış yağ kütlece %2-5 oranında kil ile temas ettirilmek üzere reaktöre alınır. Gerekli sıcaklıkta hazır bekletilen tank içerisinde karıştırıcılar yardımı ile adsorpsiyon sürecinin tamamlanması beklenir. Bu süre, kullanılan kil çeşidine, karıştırma etkinliğine ve hammadde özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Sürenin tanımlanması yapılan ön denemeler sonucunda belirlenir. Aktive edilmiş kil bileşiminde bulunan kuvvetli asitler, kirleticiler ve katkı maddeleri ile tepkimeye girerek yağ içinde çözünmeyen sülfatları oluşturur. Adsorpsiyon işleminin ardından dinlenmeye bırakılan çamur kıvamındaki malzeme bir süre sonra faz ayrımı gösterir. Reaktör tankının dibine çöken sülfatlar ve atık kil bertarafa gönderilirken üst kısımda süspansiyon halinde kalan karışım süzülmek üzere pompa aracılığı ile filter-pres tabakalarına basılır. Aşağıda örnek bir akım şeması verilmiştir.